We kindly inform you that we have also www.cyberbajt.com Zamknij

Wyniki wyszukiwania:

Tematy pomocy

 • wróć do listy testów i raportów

  Oświadczenie gwarancyjne.

  Drukuj
 • Tadeusz Nowak Cyberbajt z siedzibą w Zamościu przy ul. Młyńskiej 27 dostawca urządzenia, zwany później Gwarantem udziela Nabywcy gwarancji jakości urządzenia na niżej określonych zasadach:

  Zasady gwarancji:

  • wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek
  • zasięg terytorialny gwarancji- Rzeczpospolita Polska
  • okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży urządzenia, natomiast okres na jaki udzielana jest gwarancja znajduje się na karcie gwarancyjnej, która jest udostępniona w profilu klienta, dział zamówienia
  • reklamując urządzenie, nabywca zobowiązuje się wypełnić dokument RMA, znajdujący się na stronie www Gwaranta
  • nabywca dostarcza do Gwaranta reklamowane urządzenie w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym, w przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko związane z uszkodzeniem urządzenia w transporcie ponosi Nabywca.
  • urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą zostanie poddane przez Gwaranta testom mającym na celu wykrycie i potwierdzenie występowania wady
   - w przypadku spełnienia wszystkich warunków, określonych w niniejszym oświadczeniu Gwarant zobowiązuje się nieodpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych
   - odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy

  Gwarancja nie obejmuje:

  • wad powstałych w wyniku składowania, transportu, użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi
  • wad powstałych przez narażenie Urządzenia na urazy mechaniczne i wstrząsy
  • uszkodzeń powstałych w wyniku używania z innymi urządzeniami, nie spełniającymi warunków określonych w specyfikacji technicznej urządzenia
  • wad będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych, termicznych lub elektrycznych (przepięć)
  • urządzeń wysłanych przez Nabywcę do serwisu Gwaranta po upływie terminu gwarancji (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego)
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zalania urządzenia płynem lub innego zanieczyszczenia urządzenia

  Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w wypadku:

  • otwarcia obudowy urządzenia lub dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia
  • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb i/lub numerów seryjnych lub ich zakrycia w sposób uniemożliwiający ich identyfikację
  • upływu okresu gwarancji

  Gwarant urządzenia dołożył wszelkich starań, aby urządzenie i ewentualnie dostarczone z nim oprogramowanie było najwyższej jakości, jednak nie ponosi odpowiedzialności:

  • za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane i oprogramowanie
  • z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia danych i ponownej instalacji oprogramowania i/lub ponownego nabycia lub uzyskania licencji
  • za szkody i utracone korzyści wynikające z konieczności naprawy urządzenia
  • za szkody Nabywcy wynikłe z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia

  Nabywca dokonując kupna urządzenia, jednocześnie zgadza się z warunkami niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

   

  Czy informacje w tym temacie są wystarczające?

  Twoja odpowiedź (anonimowa) pomoże nam ulepszyć system pomocy

  Zobacz inne tematy w sekcji "Serwis":

Hold on there sparky! Using IE? Really? Come on now. You really need to move on and get a better browser.