We kindly inform you that we have also www.cyberbajt.com Zamknij

Wyniki wyszukiwania:

Tematy pomocy

 • wróć do listy testów i raportów

  Ogólne warunki sprzedaży Cyberbajt.pl

  Drukuj
 • I. Postanowienia ogólne

  1. Cyberbajt Tadeusz Nowak prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cyberbajt.pl
  2. Do zakupów w sklepie internetowym Cyberbajt.pl uprawnione są wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorcy dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej na adres wybranego handlowca oraz telefonicznie lub faksem.
  4. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie konta w sklepie www.cyberbajt.pl. Zalecamy założenie silnego hasła przy tworzeniu konta w sklepie (duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne). Mocne hasło zmniejszy prawdopodobieństwo włamania na konto użytkownika. Cyberbajt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne włamanie na konto użytkownika.
  5. Podanie danych przedsiębiorcy (nazwa firmy) podczas zakładania konta powoduje utworzenie konta firmowego.Konto firmowe uprawnia klienta do otrzymywania kolejnych poziomów rabatowych.
  6. Wszystkie podane ceny w sklepie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Na kartach produktu dostępne są ceny netto i brutto.
  7. Wiążącą ceną dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
  8. Inne informacje i dane podane na witrynie sklepu, jak zawartość zestawu oraz koszty dostarczenia zamówionych produktów, są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
  9. W przypadku złożenia zamówienia drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, umowa sprzedaży zostaje zawarta podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
  10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Cyberbajt.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  11. Opisy i parametry techniczne umieszczonych w sklepie towarów są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne określenie parametrów i właściwości towaru przez jego producenta.
  12. Wyłączona jest odpowiedzialność Cyberbajt z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


  II. Realizacja zamówienia

  1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego sprzedawcy weryfikację złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdza je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku potwierdzenia zamówienia lub podania niepełnych bądź niepoprawnych danych klienta.
  2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę następuje podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient ma wówczas możliwość weryfikacji oraz poprawy podanych danych osobowych, a także skorygowania błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze zmiany zamówienia mogą być utrudnione, z uwagi na przekazanie go do realizacji i ekspresowy proces dostarczania przesyłki do klienta. Obsługa sklepu dołoży jednak wszelkich starań, aby w każdej chwili umożliwić zamawiającemu zmianę danych adresowych oraz skorygowanie treści zamówienia (przed wysłaniem przesyłki).
  3. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:
   - od przyjęcia zamówienia do nadania przesyłki (maksymalnie 2 dni robocze, jeśli produkt jest dostępny w magazynie sprzedawcy);
   - od nadania przesyłki do dostarczenia gotowej przesyłki do klienta. (ok. 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
   W przypadku tymczasowego braku towaru w magazynie sprzedawcy, okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Wówczas sprzedawca informuje o tym klienta telefonicznie lub wiadomością e-mail bezpośrednio po przyjęciu zamówienia.
  4. Warunki realizacji nietypowych zamówień są każdorazowo ustalane z klientem w sposób indywidualny.
  5. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 400 PLN netto) lub Firmy Kurierskiej. Kupujący jest obciążany odpowiednimi kosztami dostawy (zależnymi od wysokości kwoty zamówienia). Szersze informacje dostępne są w opisie dostaw zamieszczonych na stronie http://www.cyberbajt.pl/pomoc_faq/13/
  6. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie na terenie Polski.
  7. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane z klientem w sposób indywidualny.
  8. Dowód zakupu (faktura) jest dołączany do przesyłki bądź na życzenie klienta przesyłany drogą elektroniczną. Faktura elektroniczna opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  9. Zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej i za jego potwierdzeniem. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Należy zwrócić uwagę na opakowanie (na ewentualne uszkodzenia podczas transportu), a w szczególności na stan taśm lub plomb na przesyłce.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia, spisać odpowiedni protokół uszkodzenia, po czym bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem zgłoszenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
  10. Z chwilą dostarczenia towaru do klienta, przechodzi na niego prawo do dysponowania rzeczą jak właściciel, oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.


  III. Gwarancja

  1. Cyberbajt udziela gwarancji na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym i karcie gwarancyjnej produktu


  IV Regulamin zwrotów dla przedsiębiorców:

  1. Towar może być zwrócony w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostawy do Klienta.
  2. Towar, jak i opakowanie muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania.
  3. Jeżeli urządzenie było konfigurowane, musi mieć przywrócone ustawienia domyślne. W przypadku kiedy urządzenie nie jest domyślnie skonfigurowane, doliczamy opłatę manipulacyjną w kwocie 10 zł netto za reset ustawień.
  4. W przypadku zwrotu towaru, koszty transportu obciążające klienta nie podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu towaru wysłanego do Klienta darmową przesyłką Sprzedawca obciąża Klienta opłatą za transport w kwocie wynikającej z cennika kuriera, który dostarczył towar.
  5. Sprzedawca nalicza kwotę w wysokości 7,50 zł netto za wystawienie i wysłanie faktury korygującej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Opłata nie jest naliczana w przypadku gdy posiada efakturę. Klient może wysłać oświadczenie o otrzymywaniu faktur drogą elektroniczną
  6. Towary zwracane, które zostały zakupione w danym roku kalendarzowym muszą być dostarczone do Sprzedawcy do dnia 30 grudnia tego roku.


  V. Ochrona danych osobowych

  Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji promocyjnych, jego adres e-mail będzie wykorzystywany również w celu wysyłania tych informacji.
  Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.cyberbajt.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
  Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.


  VI. Postanowienia końcowe

  Właścicielem sklepu www.cyberbajt.pl (sprzedawcą) jest firma Cyberbajt Tadeusz Nowak prowadząca działalność gospodarczą w Zamościu, o numerze NIP 922-100-32-43, REGON 950190918
  Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi następująco:
  Cyberbajt Tadeusz Nowak
  ul. Młyńska 27,
  22-400 Zamość
  Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez sprzedawcę oraz klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

  Czy informacje w tym temacie są wystarczające?

  Twoja odpowiedź (anonimowa) pomoże nam ulepszyć system pomocy

  Zobacz inne tematy w sekcji "Zakupy":

Hold on there sparky! Using IE? Really? Come on now. You really need to move on and get a better browser.