We kindly inform you that we have also www.cyberbajt.com Zamknij

Wyniki wyszukiwania:

Regionalny Program Operacyjny

UE

Cyberbajt uzyskał dofinansowanie projektu:

Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy Cyberbajt

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy Cyberbajt" polega na głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biurowo-produkcyjnego stanowiącego własność firmy w którym mieści się siedziba główna Beneficjenta. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu, co przejawi się zmniejszeniem rocznego zapotrzebowania na energię końcową o 76,70%.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych do których zalicza się:

  1. 1. zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne, strop, okna
  2. 2. usprawnienie systemu grzewczego instalacji c.o. wewnątrz budynku,
  3. 3. montaż energooszczędnego oświetlenia i zastosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 94,13% (tj. 208,16 ton CO2 rocznie) oraz redukcji pyłu PM10 o 71,13% (tj. 0,019 ton rocznie). W projekcie, na podstawie sporządzonego audytu energetycznego, przewidziano następujące prace termodernizacyjne:

Docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 668,00 m2 i stropodachu o pow. 486,50 m2,

  1. 1. Wymiana okien o pow. 62,52 m2,
  2. 2. Montaż 8 szt. zaworów podpionowych,
  3. 3. Wymiana źródeł światła na 26 kpl. oświetlenia LED,
  4. 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 18,5 kWp (74 szt.).

 

Wartość projektu: 309 751,67 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 164 054,46 PLN

Hold on there sparky! Using IE? Really? Come on now. You really need to move on and get a better browser.