We kindly inform you that we have also www.cyberbajt.com Zamknij

Wyniki wyszukiwania:

Ochrona środowiska

 • Ochrona środowiska

  Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.) o zużytym sprzęcie elektrycznym oraz elektronicznym firma Cyberbajt została zarejestrowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako podmiot wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i otrzymała numer rejestrowy: E0010526W.

  Koszt gospodarowania odpadami

  Firma Cyberbajt produkuje i importuje sprzęt informatyczny należący do grupy 3 (sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny), dla którego zgodnie z art. 25. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. Nr 180 poz. 1495) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie ma obowiązku podawania kosztu gospodarowania odpadami.

  Zwrot zużytego sprzętu

  Wszystkie urządzenia elektroniczne produkowane i importowane przez Cyberbajt, spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpadki:

  kosz do śmieci Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

 • UWAGA! Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.
 • Informujemy, że firma Cyberbajt w ramach realizacji obowiązku odzyskiwania zużytego sprzętu z rynku podpisała Umowę o Przejęcie Obowiązków od Wprowadzającego Sprzęt z "AURAEKO Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A." Organizacja ta zobowiązała się do odbioru zużytego sprzętu od dystrybutorów produktów Cyberbajt i późniejszego odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów pochodzących z tego sprzętu.

  Lista Regionalnych Firm Zbierających działających na rzecz AURAEKO w ramach utworzonego Systemu odbierania i zbierania zużytego sprzętu na terenie kraju.

Hold on there sparky! Using IE? Really? Come on now. You really need to move on and get a better browser.